Företag

Vill du att er arbetsplats ska satsa på hälsa & friskvård?

Det finns flera olika sätt att arbeta med just din grupp, beroende på hur just er situation ser ut. Både enskilt och/eller i grupp. Kanske som en inspirationsföreläsning eller som en fördjupning i ert hälso/friskvårdsarbete?
För vilken utveckling det har skett inom friskvården de senaste åren! Fler och fler inser att det både finns pengar att spara på att ha friskare personal och/plus att det helt enkelt är roligare att vara på jobbet! Ni vet säkert skillnaden att gå till arbetet när ni trivs än motsatsen. 

Hälsa är så mycket mer än kost och motion, även om självklart detta är en del av resan finns det oerhört mycket mer som hänger ihop med hur vi mår.  En del börjar resan genom kost, andra motion och/eller via det inre arbetet. Men oavsett möter jag flera som tillslut inser att det finns en längtan efter mer personlig utveckling, att med känslan av att det finns något mer… Det är här Tillit kommer in.


Det inre arbetet är för mig bl.a. det som sker i mötet med sig själv men även med andra i din omgivning, både i det privata och på arbetsplatsen. Hur vi reagerar på saker som sker inom och utom oss. T.ex. med stress som idag är en stor anledning till att många mår dåligt och blir sjuka på olika vis. Och det händer att det handlar mer om hur vi upplever stressen i vardagen än vad som sker. Att tex. hitta sätt att göra oss mer närvarande i nuet och se/uppleva/känna vad vi behöver i stunden. Vilket leder till mer öppenhet till både oss själva och omgivningen.

 

Att ha ett inre välmående skapar ringar på vattnet.
Vilket i sin tur ofta leder till hälsosamma förändringar, både på arbetsplatsen och hemma.

Det vi övar på kan t.ex. vara att vara närvarande i kroppen, acceptans och uppleva genom våra sinnen.
T.ex. med hjälp av medveten närvaro – Mindfulness kan vi öka hälsan och nyfikenheten i just ert arbetslag.

Är det dags att få inspiration till en ännu mer hälsosam arbetsplats hos er?

 

Förslag på upplägg:

* Föreläsning till hela arbetslaget

* Medvetande övningar i mindre grupper

* Workshops i helgrupp eller i mindre grupper

* Enskilda samtal

* Utvärdering

 

 

Varmt välkomna att kontakta mig för ett informationsmöte om vad vi kan göra för just ert företag/skolan/förskola etc. Har även utbildning inom Trauma-Sensitive Mindfulness. (TSM) 

Pris enlig ök.

Johanna Hermelin
tillit@live.se
076 14 73 773